PERSBERICHT

Hoop voor mensen met chronische rugklachten!
Alexander Techniek is effectief.


Uit een klinisch wetenschappelijk onderzoek, gepubliceerd in het gezaghebbende tijdschrift British Medical Journal blijkt dat lessen Alexander Techniek een positief effect hebben bij chronische rugklachten, dat ook op lange duur nog aantoonbaar is.
Uit dit onderzoek is gebleken dat 24 individuele lessen in Alexander Techniek leiden tot aanzienlijke verbetering in het functioneren, de kwaliteit van leven en de vermindering van pijn voor rugpatiënten. Nadat de patiënten 24 lessen hadden gevolgd, rapporteerden zij dat de door pijn gehinderde activiteiten verminderd waren met 42%. Een jaar na het onderzoek hadden ze nog maar 3 dagen per maand pijn, dit in tegenstelling tot de controlegroep die 21 dagen met pijn meldde.

Drie maanden na de start van het onderzoek rapporteerde de gerandomiseerde groep, die aangewezen was om 24 lessen Alexander Techniek te volgen, dat zij in de afgelopen maand nog maar 8 dagen pijn hadden. De gerandomiseerde groep met 6 lessen Alexander Techniek had 13 dagen en de controlegroep had 24 dagen van de laatste maand pijn gehad. De beide groepen die lessen Alexander Techniek hadden gevolgd, functioneerden beter na 3 maanden.

Dit onderzoek is een van de weinige grote studies die een significante verbetering op de lange termijn aantoont voor patiënten met chronische, a-specifieke lage rugklachten. In Engeland werd een klinisch onderzoek gehouden onder 579 patiënten uit 46 huisartspraktijken. Het werd geleid door de eerstelijns onderzoekers: professor Paul Little van de Universiteit van Southhampton en professor Debbie Sharp van de Universiteit van Bristol. Het onderzoek werd gefinancierd door de Medical Research Council en de NHS Research and Development Fund.
Bij het onderzoek werd gekeken naar de effecten van lessen Alexander Techniek, klassieke massage en de gangbare behandeling door de huisarts. De helft van de patiënten van iedere gerandomiseerde groep kreeg tevens lichaamsbeweging door de huisarts voorgeschreven (30 minuten stevig wandelen of een equivalent daarvan).

In vergelijking met de andere onderzochte behandelwijzen bleken 24 lessen Alexander Techniek, met minimaal de helft van de lessen in de eerste drie maanden van het onderzoek, te leiden tot de meeste verbetering.

Het was significant dat een serie van 6 lessen Alexander Techniek, gevolgd door de door de arts voorgeschreven lichaamsbeweging 30% minder effectief was dan het volgen van enkel 24 lessen Alexander Techniek.

Het positieve effect van massages was na een jaar niet meer significant aantoonbaar, terwijl het effect van de lessen Alexander Techniek significant aantoonbaar bleef. De auteurs van het onderzoek concludeerden daaruit dat het onwaarschijnlijk was dat de effecten van de lessen Alexander Techniek op de langere termijn het gevolg zouden kunnen zijn geweest van een eventueel placebo-effect, dat zou hebben kunnen samenhangen met de aandacht voor de patiënten en het effect van aanraking. Zij gaan ervan uit dat de gunstige effecten het gevolg waren van het actief aanleren van de Alexander Techniek.

Kamal Thapen, de voorzitter van de Engelse beroepsvereniging (STAT) zegt:

“Al meer dan 100 jaar hebben mensen van allerlei verschillende achtergronden de Alexander Techniek geleerd om van hun rugklachten af te komen. We zijn dan ook zeer verheugd dat ook uit deze grote klinisch wetenschappelijke studie blijkt dat lessen Alexander Techniek effectief zijn. Door STAT gecertificeerde leraren hebben de deelnemers van het onderzoek tijdens een aantal individuele lessen geleerd hoe zij verbetering konden aanbrengen in het gebruik van hun lichaam, hun natuurlijke balans en coördinatie, en manier van bewegen en hoe zij hun slechte bewegingsgewoonten die leidden tot het ontstaan of het verergeren van hun pijn konden herkennen en vermijden.”

Kosten van rugklachten in Engeland

Aspecifieke rugklachten zorgen in Engeland voor 5 miljoen verloren werkdagen per jaar, de totale kosten voor de nationale gezondheidszorg, het bedrijfsleven en de economie zijn 5 miljard pond per jaar . Het is een van de meest voorkomende aandoeningen in de eerste lijn en een belangrijke oorzaak van verminderd functioneren met een effect op het algemene welzijn en de kwaliteit van leven.

De positieve effecten van lessen Alexander Techniek

De Alexander Techniek is een zelfhulpmethode die helpt om ongunstige gewoonten die een negatief effect hebben op de spiertonus, lichaamshouding en neuro-musculaire coördinatie te onderkennen en te vermijden. De individuele lessen zijn erop gericht om een aantal vaardigheden aan te leren die iemand een leven lang kunnen helpen om zelf zorg te kunnen dragen voor eigen welbevinden en gezondheid, met diverse positieve effecten.

“Zonder de Alexander Techniek zou ik niet het zelfstandige leven kunnen leiden dat ik nu leid. Mijn rugklachten zouden dat onmogelijk hebben gemaakt. Ik wou dat ik de Alexander Techniek eerder had ontdekt. Ruim vijftien jaar geleden al werd tegen me gezegd dat ik nog niet in aanmerking kwam voor een operatie omdat mijn rug nog niet slecht genoeg was!” (Gepensioneerde vrouw, 65 jaar, uit een STAT-enquête)
- EINDE PERSBERICHT-26 Augustus 2008

Bijlagen:
1. Samenvatting onderzoek
2. De visie van een huisarts

Bijlage 1. Samenvatting van het onderzoek

Het MRC ATEAM onderzoek naar de effectiviteit van Alexander Techniek, oefening en massage bij chronische en terugkerende rugklachten:
Is er hoop voor rugpijnpatiënten?
Little P1, Webley F1, Beattie A4, Evans M4, Middelton K1,Barnett J1, Lewith G1, Ballard K5, Oxford F5, Smith P2, Yardley L3, Hollingshurst S4, Sharp D4
1. Primary Care group, CCS Division, University of Southampton, UK; 2. Department of Social Statistics, University of Southampton, UK; 3. School of Psychology, University of Southampton, UK; 4. Primary Care group, University of Bristol, UK; 5. The Society of Teachers of the Alexander Technique, UK

Context: Chronische rugklachten vormen een groot probleem voor patiënten, zorgverleners en voor de maatschappij. Er zijn nauwelijks behandelwijzen met een wetenschappelijk bewezen gunstig effect voorhanden.

Doel: Het bepalen van de effectiviteit van lessen Alexander Techniek, massagetherapie en het op doktersvoorschrift bewegen samen met adviezen over gedragsverandering door een doktersassistent, voor patiënten met chronische of steeds terugkerende rugklachten

Opzet: Gerandomiseerd onderzoek.

Waar: 64 huisartspraktijken in Engeland.

Deelnemers: 579 patiënten met chronische of steeds terugkerende rugklachten; Het toeval bepaalde dat 144 patiënten de gebruikelijke behandeling ontvingen, 147 kregen massage voorgeschreven, 144 kregen 6 lessen Alexander Techniek, and 144 kregen 24 lessen Alexander Techniek; de helft (door het toeval bepaald) van iedere groep kreeg tevens lichaamsbeweging voorgeschreven.

Behandeling: Gebruikelijke behandeling (de controlegroep), zes massagesessies, 6 of 24 lessen Alexander Techniek en lichaamsbeweging voorgeschreven door de huisarts met daarbij door de doktersassistent gegeven gedragsadviezen.

Metingen: met behulp van de “Roland Morris disability score” (aantal activiteiten die belemmerd worden door pijn) en het aantal dagen pijn.

Resultaten:
- Voorgeschreven lichaamsbeweging en lessen Alexander Techniek bleken na een jaar nog effectief te zijn, massage niet: vergeleken met de controle Roland disability score 8.1:
Massage -0.58 (95% betrouwbaarheids interval -1.94 tot 0.77)
6 Alexander Techniek lessen -1.40 (-2.77 tot -0.03)
24 Alexander Techniek lessen -3.4 (-4.76;-2.03)
Voorgeschreven lichaamsbeweging -1.29 (-2.25 tot -0.34)
- Met voorgeschreven lichaamsbeweging bereikte men na 6 lessen 72% van het effect van 24 lessen zonder voorgeschreven lichaamsbeweging (Roland disability score -2.98 and -4.14).
- Aantal dagen met rugpijn in de laatste vier weken was lager na lessen (vergeleken met de controlegroep die 21 dagen pijn had: 24 lessen -18, 6 lessen -10, massage -7) en er was een aanzienlijke verbetering van kwaliteit van leven.
- Er werden geen schadelijke gevolgen gemeld.

Conclusies: Individuele lessen Alexander Techniek bij geregistreerde leraren Alexander Techniek hebben op de lange termijn een gunstig effect voor patiënten met chronische rugklachten. Zes lessen opgevolgd door voorgeschreven lichaamsbeweging zijn bijna net zo effectief als 24 lessen Alexander Techniek.


Bijlage 2. De visie van een huisarts:

“ In 1990 liep ik een blessure op aan mijn nekwervels, waardoor ik in toenemende mate problemen met mijn ruggengraat ontwikkelde. In 2002 had ik last van nek- en rugpijnen en had ik periodes met hevige zenuwpijnen op verschillende plaatsen met verlies van kracht en reflexen in mijn armen. Ik heb vier neurochirurgen geconsulteerd, die mij alle vier (verschillende) nekoperaties adviseerden. Vervolgens ontwikkelde zich een complex pijnsyndroom en kon ik mijn rechterarm nauwelijks meer gebruiken. Ik had verschrikkelijk veel pijn en kon mijn nek nauwelijks meer bewegen.

Ik ben met lessen Alexander Techniek begonnen. Na ongeveer 12-15 lessen merkte ik verbetering en verminderde de pijn. Ik heb regelmatig lessen gevolgd gedurende vier jaar. Sinds 2003 ging het steeds beter en nu heb ik helemaal geen pijn meer in mijn nek of armen. De lessen van een goede leraar Alexander Techniek waren cruciaal in mijn herstel.

De techniek is gebaseerd op een aantal eenvoudig toe te passen principes en kan zorgen voor wezenlijke verbetering bij pijn die voortkomt uit problemen van de wervelkolom. De techniek leert het lichaam om neuro-musculaire spanningen los te laten en om minder spanning te gebruiken bij dagelijkse activiteiten. De techniek zou zijn geld zeker opbrengen als deze zou worden opgenomen in de eerstelijns zorg. Dit onderzoek is dan ook zeer welkom.”

Dr. Nick Mann, huisarts, 45, Londen