PERSBERICHT

Alexander Techniek bewezen positief effect op vermindering van pijn die optreedt bij knie artrose

Lessen Alexander Techniek (AT) hebben een positief effect op vermindering van pijn die optreedt bij knie artrose. Dit effect is er nog steeds 15 maanden na de lessen AT.
Dit blijkt uit een klinisch wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd op 27 augustus 2016 in 'BMC Musculoskeletal Disorders'. Het onderzoek laat tevens zien dat AT leidt tot een vermindering van co contractie van de spieren in de bovenbenen. Er was een correlatie tussen de reductie in pijn en de vermindering in spierspanning.

De mate van de pijn die veroorzaakt werd door artrose werd vastgesteld door middel van de 'Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index' (WOMAC). Deelnemers hadden een reductie van 56% in pijn in de WOMAC score na de lessen en 51% na 15 maanden – dat is een score die aanzienlijk hoger is dan bij de meeste standaard behandelingen, zoals bijvoorbeeld fysiotherapie, het gebruik van een brace of de interventies van de huisarts. 2/3 van de deelnemers, die voor de studie pijnstillers namen, hadden na de AT lessen minder of helemaal geen pijnstillers meer nodig.

Volgens de schrijvers is dit een eerste onderzoek naar de potentiële effectiviteit van een interventie die gericht is op bewustzijn van spierspanningspatronen in de klinische behandeling van knieartrose.
Het volledige onderzoek is terug te vinden op:
https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12891-016-1209-2

ALEXANDER TECHNIEK

Alexander Techniek (AT) is een methode die tot doel heeft het bewust worden, verbeteren en voorkomen van ongunstige fysieke en mentale gewoonte patronen die zo vaak bijdragen aan het ontstaan van pijn, spanning en stress.
De lessen richten zich niet specifiek op het verminderen van kniepijn, maar op het verbeteren van de algehele coördinatie, balans, houding en spiertonus.

Van dagelijkse bewegingen zoals zitten, staan, bukken en lopen wordt geleerd hoe deze met meer gemak en souplesse kunnen worden uitgevoerd. Activiteiten zoals zitten tijdens computerwerk, wandelen, koken, autorijden of een muziekinstrument bespelen voelen hierdoor ontspannen en lichter aan.

AT wordt al ongeveer honderd jaar door zeer uiteenlopende mensen met veel succes gebruikt en wordt onderwezen aan de meeste Conservatoria van Nederland en op de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten aan de afdeling Dans en de Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunst Academie.


Artrose is in Nederland de meest voorkomende gewrichtsaandoening. De meest aangedane gewrichten zijn heup, duim en knie. Artrose van de knie (gonartrose) komt in Nederland voor bij ongeveer 335.700 personen boven de 55 jaar (72.900 mannen en 262.800 vrouwen) (RIVM). Er werden in 2000 door huisartsen naar schatting 31.800 gevallen van gonartrose vastgesteld.

Kosten van zorg voor artrose 1,1 miljard euro in 2011
In 2011 waren de kosten van de zorg voor artrose 1,1 miljard euro. Dat komt overeen met 21,5% van de totale zorgkosten die gemaakt werden voor ziekten van het bewegingsstelsel en bindweefsel en 1,2% van de totale kosten van de gezondheidszorg in Nederland. Van de kosten voor artrose werd het grootste deel (54%) besteed aan ziekenhuiszorg. Daarnaast ging 34% naar ouderenzorg.

1.http://www.beroepsziekten.nl/beroepsziekten/artrose-van-de-knie-gonartrose
2.https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/artrose/kosten/kosten#bronverantwoording